13.08.14

תיאטרון תמונע

תל-אביב

31.08.09

צוותא

תל-אביב

13.01.15

תיאטרון תמונע

תל-אביב

31.07.11

סלונה

תל-אביב